14/11/2019
KKD IBM (49 articles)
Share

PROMOCIJA STRUČNIH PRVOSTUPNIKA I STRUČNIH SPECIJALISTA

Petak, 6. prosinca 2019.
SVEČANOSTI PROMOCIJE STRUČNIH PRVOSTUPNIKA
I STRUČNIH SPECIJALISTA VELEUČILISTA U
SLAVONSKOM BRODU
Organizator: Veleučilište u Slavonskom Brodu
Velika dvorana

KKD IBM

KKD IBM