Kontakti

|

Kontakti

KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA
"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

Trg Stjepana Miletića 12
35000 Slavonski Brod
OIB 50360608281


kkd-ibm@kkd-ibm.hr


Ravnatelj:
Hrvoje Špicer, prof.
Tel: 035 449 276

hrvoje.spicer@kkd-ibm.hr


Tajništvo:
Darko Rukavina, dipl. iur.
Tel: 035 492 595
GSM: 098 247 472

darko.rukavina@kkd-ibm.hr


Financijska služba:
Krešimir Peić, oec.
Tel: 035 492 590
Fax: 035 449 275
GSM: 098 965 3619

kresimir.peic@kkd-ibm.hr


Služba za promidžbu i distribuciju programa:
Marina Logarušić
Tel: 035 449 273
GSM: 099 836 5604

marina.logarusic@kkd-ibm.hr


Umjetnički voditelj dječjeg kazališta:
Stanislav Hudi
Tel: 035 492 595
GSM: 098 167 5087

stanislav.hudi@kkd-ibm.hr


Tehnička služba:
Ivan Pešorda
Tel: 035 492 595
GSM: 098 217 666

ivan.pesorda@kkd-ibm.hr