30/09/2019
KKD IBM (55 articles)
Share

STROJARSKE TEHNOLOGIJE U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA

Srijeda, 16. listopada 2019.
10. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje
STROJARSKE TEHNOLOGIJE U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA, SBZ 2019.

Društvo za tehniku zavarivanja Slavonski Brod
Velika dvorana kazališta

KKD IBM

KKD IBM