20/03/2018
KKD IBM (40 articles)
Share

Od baroka do rocka, 3

Utorak, 24. travnja 2018.
19.30 sati
Koncert

Od baroka do rocka, 3

u organizaciji Vokalnog ženskog sastava „Ad Astra“
Velika dvorana kazališta

KKD IBM

KKD IBM