Hrvatsko pjevačko društvo Davor

Hrvatsko pjevačko društvo Davor

Hrvatsko pjevačko društvo Davor iz Slavonskog Broda utemeljeno je 1871. godine s ciljem njegovanja hrvatske kulture te doprinosa kulturnom i društvenom životu grada glazbenim djelovanjem. HPD Davor danas ima tridesetak članova i aktivno sudjeluje u kulturnom životu Slavonskog Broda brojnim nastupima od kojih posebno treba istaknuti koncerte u crkvi Presvetog Trojstva, svečanosti Ivanjskih krijesova te Susret pjevačkih zborova.

Zbor je osvojio brončanu medalju na 3. međunarodnom natjecanju u Bratislavi(2008.), dvaput je osvojio Srebrni lipin cvijet na natjecanju Lipanjski zvuci u Petrinji (2009. i 2010.) te srebrnu plaketu na 20. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Pragu.

Značajni su nedavni uspjesi tog mješovitog zbora osvojena zlatna plaketa na Međunarodnom natjecanju zborova Aurora Cantat u Karlovcu 2015. godine te dvije brončane plakete s 9. međunarodnog natjecanja zborova Rimini Choral Competition u Italiji gdje je HPD Davor, kao jedini zbor iz Hrvatske, sudjelovao među predstavnicima iz 26 zemalja.

Na Međunarodnom natjecanju Croatia Cantat 2016. godine u Osijeku Davor je osvojio zlatnu plaketu, a ujesen 2017. godine srebrnu plaketu na Festivalu glazbe u Zagrebu. Zborovođa je Davora Karlo Đurić, a predsjednik je Društva Robert Wachtler.