O nama

Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić – Mažuranić

 

Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić (u daljnjem tekstu KKD Ivana Brlić-Mažuranić) ustanova je kulture u vlasništvu Grada Slavonskog Broda koja je otvorena siječnja 1972. Sastoji se od velike dvorane kapaciteta 605 sjedala, male dvorane (amfiteatar) kapaciteta 140 mjesta, vježbaonice harmonikaškog i tamburaškog orkestra, pratećih pomoćnih prostorija, garderoba, prostorija za tehničko osoblje, administrativnih prostorija, skladišta, kotlovnice i holova.

Primarno djelovanje Ustanove jest organizacija različitih kulturnih i drugih programa: kazališnih predstava za djecu i odrasle, koncerata solističke, komorne, zborske i orkestarske glazbe, baletnih i drugih glazbenih i scenskih programa. Usto, Ustanova sudjeluje u organizaciji te pruža kadrovsku i tehničku potporu udrugama, ustanovama, školama, vrtićima te drugim fizičkim i pravnim osobama koje priređuju dramske, plesne i glazbene programe, stručne skupove, svečane akademije i proslave u prostorima dvorane (velikoj dvorani, amfiteatru i holovima).

KKD Ivana Brlić-Mažuranić 2013. preuzela je brigu o prostoru Centru mladih i organizaciju njegova rada. Centar mladih renoviran je prostor u Starčevićevoj ulici u Slavonskom Brodu, a sastoji se od velike dvorane u prizemlju, male dvorane i uredskih prostorija na katu te caffe bara.

Najveći dio programa ostvaruje se u prostorima KKD-a Ivana Brlić-Mažuranić, a dio programa manifestacije Brodsko glazbeno ljeto organizira se u crkvi Presvetog Trojstva franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu, koncertnoj dvorani Glazbene škole Slavonski Brod, velikoj dvorani Centra mladih i ljetnoj pozornici ispred Dvorane.

Uz djelatnike Ustanove prostorije KKD-a Ivana Brlić-Mažuranić koriste Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Hrvatsko pjevačko društvo Davor, Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić, Studio za moderni i klasični ples Brodski leptirići, Satiričko kazalište mladih,

Brodski tamburaški orkestar i Brodski harmonikaški orkestar Bela pl. Panthy. Od rujna 2008. malu dvoranu (amfiteatar) s popratnim prostorima koristi Studij menadžmenta Veleučilišta u Slavonskome Brodu. Ista dvorana subotom se koristi kao gradska vjenčaonica.

Nositelj je manifestacije Brodsko glazbeno ljeto i manifestacije Dani plesa Mije Čorak Slavenske. Suorganizator je manifestacije U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić.