Centar mladih

Tijekom mjeseca listopada 2013. godine Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić preuzela je skrb i organizaciju rada novouređenoga prostora Centra mladih. Centar mladih je renovirani prostor u Starčevićevoj ulici u Slavonskome Brodu, a sastoji se od velike dvorane u prizemlju, male dvorane  i uredskih prostorija na katu te caffe bara.  Centar mladih posjeduje pravilnik o korištenju prostora, a  za sada ga koriste slijedeće udruge; Academico, Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić, Satiričko kazalište mladih, Kino klub Paluba 7, Građanska udruga Kameleon i Mreža, Europski dom Slavonski Brod, Foto klub Kadar i Umjetničko glazbena udruga Slavonski Brod.