Energetska obnova dvorane

Informacije o projektu

NAZIV POZIVA: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu REFERENTNI BROJ UGOVORA: NPOO.C6.1.R1-I3.01.0004 NAZIV KORISNIKA: Kazališno-koncertna