31/05/2022 Share

PRAVILA Nagradnog natječaja “Poklon ulaznice za 50 godina KKD-a““

PRAVILA Nagradnog natječaja “Poklon ulaznice za 50 godina KKD-a““

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“, Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod, Republika Hrvatska, OIB: 50360608281  (u daljnjem tekstu: Organizator)

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj „Poklon ulaznice za 50 godina KKD-a“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/kkdibmhr

Nagradni natječaj traje od 1. lipnja 2022. godine s početkom u 17:00 sati do 7. lipnja 2022. godine u 12:00 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/kkdibmhr

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Kazališno-koncertne dvorane niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Nagradnog natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 5: FOND NAGRADA

Deset nagrada po dvije ulaznice za koncert otvorenja 33. Brodskog glazbenog ljeta (JELENA RADAN – FADO & VOYAGE, ZAGREBAČKA FILHARMONIJA). Ulaznice vrijede za koncert koji će se održavati na datum 10. lipnja 2022., s početkom u 19:30 u Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Da bi sudjelovao u natječaju Sudionik treba u komentaru na objavu koja najavljuje natječaj na Facebook stranici Kazališno-koncertna dvorana, https://www.facebook.com/kkdibmhr, napisati koji program Brodskog glazbenog ljeta pamti kao najdraži i zašto.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • sudionik prekrši Pravila;
 • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se sudionik ne pridržava teme Natječaja;
 • je sadržaj koji prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog karaktera ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom;
 • se sudionik koristi lažnim profilom kako bi prijavio komentar. Lažnim profilima smatrat će se svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na Natječaj;
 • sadržaj koji prijavljuje prikazuje djecu i maloljetnike;
 • sadržaj koji prijavljuje neprimjereno prikazuje životinje koje konzumiraju alkohol ili ostavljaju dojam kao da su konzumirale alkohol te druge slične neprimjerene načine.

Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 8: ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja.

Ukupno 10 (slovima: deset) dobitnika nagradnog natječaja odabrat će žiri na temelju kreativnosti njihovih prijedloga. Žiri se sastoji od 3 (slovima: tri) osobe.

Dobitnik/dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 60 (slovima: šezdeset) minuta nakon završetka Nagradnog natječaja, odnosno 7. lipnja 2022. u 13 sati na Facebook stranici Kazališno-koncertne dvorane  https://www.facebook.com/kkdibmhr

Članak 9: ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Nakon završetka Natječaja, dobitnik/ci će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na  https://www.facebook.com/kkdibmhr na kojoj se odvijao Natječaj.

Članak 10: PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kakvog sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na Facebooku/ili web stranicama Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Organizator upozorava Sudionike Natječaja da svoje osobne podatke ne objavljuje na javnoj stranici Facebooka već da šalju podatke Organizatoru direktno.

Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook i web stranicama Organizatora (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“ dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili mediju te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja, dajete Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“ ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook stranici Kazališno-koncertne dvorane (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici Natječaja daju Kazališno-koncertnoj dvorani dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 11: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona). Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Nagradnog natječaja Organizator čuva u trajanju do jedne godine od dana završetka Nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade,
 2. Dostavljanja nagrade Sudioniku.

Članak 12: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na: kkd-ibm@kkd-ibm.hr imaju pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio;
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio;
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio;
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio;
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način;
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 13: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 14: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-maila na adresu: kkd-ibm@kkd-ibm.hr u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Članak 15: ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu  https://www.facebook.com/kkdibmhr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 16: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici  https://www.facebook.com/kkdibmhr Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 17: POREZI

Dobitnik ne snosi obvezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 18: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Slavonskom Brodu.

Članak 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora.

Članak 20: IZMJENE PRAVILA

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/kkdibmhr.

sasa

sasa