UMJETNIČKO-ZNANSTVENI SKUP Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra
01/11/2022 Share

UMJETNIČKO-ZNANSTVENI SKUP Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra

Povodom obilježavanja 50. godišnjice rada Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu
organizira Međunarodni umjetničko-znanstveni skup


Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra.

Slavonski Brod, 11. i 12. studenoga 2022.

Organizator: Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić

Suorganizatori: Sveučilište u Slavonskom Brodu i Akademija za umjetnost i kulturu

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Produžen termin za prijavu na Umjetničko-znanstveni skup!

Novi datum do kada je moguće izvršiti prijavu je 7. listopada 2022.

 


ARTISTIC-SCIENTIFIC CONFERENCE
Culture and Art – Yesterday, Today, Tomorrow

 On the occasion of marking the 50th anniversary, Ivana Brlić-Mažuranić Theatre and Concert Hall in Slavonski Brod is organizing International Artistic-Scientific Conference Culture and Art – Yesterday, Today, Tomorrow.

Slavonski Brod, 11-12 November, 2022

Organizer: Ivana Brlić-Mažuranić Theatre and Concert Hall, Slavonski Brod

Co-organizer: University of Slavonski Brod and Academy of Arts and Culture

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

 

Knjiga sažetaka

Kultura_i_umjetnost_upute_autorima

sasa

sasa